Usability rapport

Business executive summary:
Analysen af snoozeerbooking.dk, herefter benævnt Snoozeer, som er omdrejningspunktet for at sælge produktet, blev udført for at belyse, om der er klarhed om hvad hjemmesiden sælger. Da hjemmesiden skal sælge en kalenderapplikation, som er forretningsgrundlaget for Snoozeer, er det af største vigtighed at det fremstår klart og tydeligt, hvad det er der bliver solgt. Der er konstateret problemer med, at budskabet ikke kommunikeres tydeligt nok. Der er også testet på tilgængelighed til hjemmesiden for bl.a. skærmlæsere, med den overbevisning at alle skal have adgang til hjemmesiden. Der er fundet problemer med alttekster samt overtrædelse af section 508 standarden. Derudover blev der testet for usability og user experience på selve kalenderapplikationen. Her blev der fundet problemer med navigationen og brugen af kalenderen som gjorde det svært for brugerne at lære hvordan kalenderen skulle anvendes. I kalenderapplikationen blev der konstateret problemer med anvendelsen når kalenderen bliver brugt på mobile enheder og tablets. Alle tests der er lavet i denne rapport skal give en indsigt i hvilke problemer der er fundet. Testene er pilottests og således kun brugbare til at afdække de mest åbenlyse problemer. Det anbefales at der laves mere dybdegående og grundige tests for at sikre at hjemmesiden og kalenderapplikationen optimerer deres usability og user experience. Der er derfor lavet en liste med anbefalede test, en tidsplan og et detaljeret budget på 100.000 kr til det videre arbejde med Snoozeer.

Usability rapport

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.