Bachelor-opgave

UnavngivetAbstract

Denne opgave forsøger at finde ud af hvad der skal til for at gøre en ung YouTuber til en micro-celebrity inden for feltet skønhed og makeup på YouTube. Derudover forsøges der at besvare hvordan en guideline i form af en social mediestrategi kan hjælpe med at opnå symbolsk kapital. Denne sociale mediestrategi bliver testet i et fire ugers eksperiment hvor den testes i samarbejde med en target case. I dette eksperiment er der fundet diverse faktorer der spiller ind, hvis man vil opnå symbolsk kapital og dermed komme nærmere målet at blive en micro-celebrity. Der er to faktorer der kan karakteriseres ved Bourdieus begreber kulturel og social kapital. I forhold til social kapital er der en tæt beslægtning med begrebet kritisk masse, hvor enten tid eller størrelsen på det sociale netværk er af afgørende betydning for at opnå kritisk masse og i sidste ende symbolsk kapital. Denne sociale kapital skal akkompagneres med en tilstrækkelig mængde kulturel kapital i form af viden og tekniske evner om hvordan en YouTuber skal begå sig på de sociale medier, hvilket beskrives af den sociale mediestrategi. Derudover er der to menneskelige faktorer der er essentielle for at blive en micro-celebrity på YouTube. Motivationen til at følge strategien der karakteriseres ved menneskets frie vilje og x-faktor i forhold til personlighed og evnen til at differentiere sig blandt andre YouTube-kanaler. Læs mere